Antrasis antradienio eksperimentas. Jei visi obuoliai supuvę, tai ar supuvę ir kai kurie obuoliai?

Šią savaitę norėjau pažiūrėti į reiškinį, vadinamą scalar implicatures. Lietuviško termino nežinau. Tikrai implikatūros, bet ar ‘skalinės’, ar ‘laipsninės’, ar dar kokios, nesu susidūręs. Tokios implikatūros yra veikiausiai daugiausiai kiekybinių empirinių tyrimų sulaukęs kalbos pragmatikos reiškinys.

Tad kas tai yra? Implikatūra yra kalbiniu veiksmu implikuojama prasmė, kuri nėra eksplicitiškai išsakyta pačiame pasakytame sakinyje ar tvirtinime. Pavyzdžiui, jei policijos sustabdytas vairuotojas sako „Išgėriau butelį alaus“, natūraliai interpretuotume, kad šitu veiksmu padaroma implikatūra „ir nieko daugiau“. Tad, jei vairuotojas išgėrė butelį alaus ir butelį degtinės, jo sakinys „Išgėriau butelį alaus“ bus teisingas, tačiau klaidinantis per implikatūrą.

Tipiškiausias ir dažniausiai aptarinėjamas skalinės implikatūros pavyzdys yra tas, kad „kai kurie“ implikuoja „ne visi“. Jei sakau, kad „kai kurie svečiai atėjo“, paprastai būsiu suprastas, kaip tuo pačiu ir perduodantis informaciją „bet dar ne visi“.

Tyrimų apie „kai kurie -> ne visi“ implikatūrą yra labai daug, bet nesu susidūręs su tokiais, kur į šios implikatūros veikimą būtų bandoma pažiūrėti kontekstuose, kuriuose kalbama apie keletą grupių vienu metu.

Tad prie tyrimo.

Tyrimui sugalvojau naują metodą su paveikslėliais.

Pirma, dalyviai gavo instrukciją, kaip interpretuoti sutartinius ženklus. Tie, kas gavo paveikslėlius su obuoliais, gavo štai tokią instrukciją:

Žemiau matote padėklą su obuoliais. Raudoni obuoliai yra sveiki, o pajuodę – supuvę. Šiame padėkle yra keturi sveiki ir du supuvę obuoliai.

Kitame lape jie gavo didesnį paveikslėlį su keturiais padėklais bei užduotį:

Įsivaizduokite, kad atsiduriate situacijoje, kurioje bičiulis nori Jūsų šio to paklausti apie ant stalo esančius obuolių padėklus.

Bičiulis klausia: „Man reikia suregistruoti padėklus, kuriuose kai kurie obuoliai yra supuvę. Kiek ant stalo yra tokių padėklų?“

Kuris iš šių atsakymų į bičiulio klausimą jums atrodo tinkamiausias?

Yra vienas toks padėklas

Yra du tokie padėklai

Yra trys tokie padėklai

Yra keturi tokie padėklai

Tokių padėklų nėra

Viso buvo keturios grupės, suskirstytos pagal du binarinius parametrus. Dvi gavo paveikslėlius su obuoliais, kitos dvi – su mokiniais. Dvi gavo teigiamai suformuluotus aprašymus, pvz., „kai kurie mokiniai išlaikė egzaminą“, o kitos dvi – neigiamai, pvz., „kai kurie mokiniai neišlaikė egzamino“.

O dabar truputi apie tai, kuo čia dėtos implikatūros.

Grupės, gavusios paveikslėlius su mokiniais, matė keturias klases. Vienoje visi egzaminą išlaikė (šešios žalios figūrėlės), vienoje visi neišlaikė (šešios raudonos figūrėlės), ir dvi klasės turėjo tiek išlaikiusių, tiek neišlaikiusių mokinių.

Tad jei implikatūra „kai kurie -> ne visi“ galioja šiame kontekste, atsakymas į bičiulio klausimą

„Man reikia suregistruoti klases, kuriose kai kurie mokiniai išlaikė egzaminą. Kiek yra tokių klasių?“

turėtų būti

Yra dvi tokios klasės.

Taip nutiktų dėl to, kad klasė, kurioje visi mokiniai išlaikė egzaminą, turėtų būti interpretuota kaip tokia, kuriai netinka apibūdinimas „šioje klasėje kai kurie mokiniai išlaikė egzaminą“.

Tačiau jei pasirinktas atsakymas būtų

Yra trys tokos klasės

tai rodytų, kad ši implikatūra „kai kurie -> ne visi“ šiame kontekste nebuvo pasitelkta.

Lygiai tas pats galios neigiamai suformuluotiems klausimams bei klausimams apie obuolius.

Įsiveskime keletą terminų: „kai kurie“ interpretaciją nešančią savyje implikatūrą „kai kurie -> ne visi“ vadinsiu siaura interpretacija (pagal ją visada bus dvi ją atitinkančios grupės – dvi klasės arba du padėklai obuolių) , o „kai kurie“ interpetacija nesuvaržyta šia implikatūra vadinsis plati interpretacija (pagal ją grupių bus visada trys).

Yra įprasta tvirtinti, kad kasdienėje kalboje iš esmės visada susiduriame su siaura „kai kurie“ interpretacija, tačiau mano žiniomis, visi daryti tyrimai buvo daryti kontekstuose, kuomet kalbama tik apie vieną grupę. Šios savaitės klausimas tas, ar vienu metu kalbant apie kelias grupes nebus pereita prie plačios interpretacijos.

Tad eikime prie rezultatų. Grafikuose mokiniai visur pavirto studentais, bet tiek to, netaisysiu.

Jei pažiūrime į teigiamai suformuluotus apibūdinimus, matome, kad abiem atvejais dominavo siaura interpretacija, tačiau plati interpretacija irgi ryški – apie trečdalis atvejų.

Kai klausimai formuluojami su neigiamomis formuluotėmis – „kai kurie obuoliai nėra supuvę“, „kai kurie mokiniai neišlaikė“ – plati interpretacija išryškėja ir net ima obuolių atveju dominuoti. [Antras stulpelis: „Kai kurie moksleiviai neišlaikė egzamino“ – kažkur nukrito bekopijuojant.]

Kai žiūrime į visus keturis atvejus vienu metu, matome, kad yra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių, kurie labiausiai randasi dėl skirtumų tarp teigiamos ir neigiamos formuluotės obuolių atveju.

Kai grupės lyginamos vien pagal teigiamą / neigiamą formuluotę, matosi gana ryškus skirtumas – plati interpretacija neigiamai suformuluotuose teiginiuose ypač išryškėja.

Apibendrinant, „kai kurie -> ne visi“ implikatūra atvejuose, kai vienu metu kalbama apie keletą grupių, nustoja universaliai galiojusi. Ypač tai ryšku atvejais, kai formuluotė neigiama „kai kurie nėra“.

Kadangi čia tik vienas tyrimas su palyginti nedidele imtimi, toli siekiančių išvadų daryti nenorėčiau, bet kažką šitas naujas metodas užčiuopia. Verta pasigilinti daugiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *