Aštuonioliktasis antradienio eksperimentas. Įstatymo tikslas ir įstatymo raidė

Šią savaitę kartu su teisininke Egle Lauraityte žiūrėjome į tai, ką reiškia „pažeisti įstatymą/taisyklę“. Konkrečiau, bandėme supriešinti numanomus įstatymo tikslus ir tai, ką eksplicitiškai įstatymas nustato. Paaiškinsiu pavyzdžiu: tarkime, yra taisyklė „viduje su batais nevaikščioti“. Galima numanyti, kad šios taisyklės tikslas yra tas, kad nebūtų prinešta į namus purvo. Pavyzdžiui, kažkas viduje matuojasi naujus, niekada neavėtus batus. Jei vertiname pagal tai, ką taisyklė eksplicitiškai uždraudžia, atrodytų, taisyklė pažeista. Tačiau jei galvojame apie taisyklės tikslus, veikiausiai ji nėra pažeista. Dabar imkime kitą pavyzdį: žmogus įeina į vidų basas, tačiau labai purvinomis, šlapiomis kojomis. Eksplicitiškai taisyklė nėra pažeista, tačiau veiksmas aiškiai neatitinka tų tikslų, vardan kurių taisyklė ir buvo įvesta: apsaugoti namus nuo purvo. Tad štai klausimas: kuris iš šių veiksnių – raidė ar tikslas – bus svarbesnis vertinant, ar taisyklė buvo pažeista.

Kiekvienas „Antradienio eksperimento“ dalyvis gavo po vieną įstoriją iš šešių (žemiau pateikiu sutrumpintus istorijų apibendrinimus). Trijose istorijose buvo pažeista taisyklės raidė, bet ne tikslas:

(a) uždrausta valgyti auditorijoje, tačiau diabetu serganti mokinė pasijutusi silpnai suvalgo saldumyną,
(b) uždrausta vairuoti pavartojus alkoholio, tačiau mergina vairuoja pasiskalavusi burną alkoholio turinčiu burnos skalavimo skysčių,
(c) policininkams uždrausta be orderio pasiekti informaciją žmonių mobiliuosiuose telefonuose, tačiau policininkas patikrina sučiupto teroristo telefoną bandydamas nustatyti, kur užrakinti įkaitai, mat nėra laiko kreiptis orderio

Kitose trijose – taisyklė yra ta pati, tačiau pažeistas jos tikslas, bet ne raidė:

(a) uždrausta valgyti auditorijoje, tačiau mokinė ne valgo, o šiukšlina, karposi nagus,
(b) uždrausta vairuoti pavartojus alkoholio, tačiau mergina vairuoja nevartojusi alkoholio, bet pavartojusi narkotiko,
(c) policininkams uždrausta be orderio pasiekti informaciją žmonių mobiliuosiuose telefonuose, tačiau policininkas patikrina ne mobilųjį telefoną, o nešiojamą kompiuterį

Tada dalyviai turėjo skalėje nuo 1 iki 7 nurodyti, kiek sutinka su teiginiu, kad šioje situacijoje taisyklė/įstatymas/tvarka buvo pažeista (priklausomai nuo istorijos temos):

Policija pažeidė parlamento išleistą įstatymą. / Urtė pažeidė nulinės tolerancijos tvarką. / Jonė pažeidė mokyklos taisyklę, draudžiančią maistą auditorijose.

Jei žiūrime į atsakymus, matome, kad taisyklės pažeidimas buvo labiau susietas ne su taisyklės tikslais, o su tuo, ką eksplicitiškai uždraudžia taisyklė:

Pusė dalyvių taip pat atsakė į klausimą apie veikėjo veiksmų smerktinumą moralės požiūriu. Rezultatai tokie:

Labai aiškiai matosi, kaip stipriai atsiskiria moraliniai veiksmų vertinimai ir sprendimai apie tai, ar taisyklė buvo pažeista.

Apibendrinant, šios savaitės duomenys rodo, kad spręsdami apie tai, ar taisyklė buvo pažeista, dalyviai labiau vadovavosi eksplicitiškai išreikštu taisyklės turiniu, o ne taisyklės tikslais. Antra, sprendimai apie taisyklės pažeidimą ir sprendimai apie moralinį elgesio vertinimą aiškiai atsikyrė: kuomet pažeidžiamas eksplitiškai išreikštas taisyklės turinys, dalyviai manė, kad taisyklė buvo pažeista nepaisant to, kad jie nelaikė veikėjo moralės požiūriu smerktinu.

Comments are closed.