Vienuoliktasis antradienio eksperimentas. Kur dingo liemuo?

Šiandien aptarsiu užduotį, kurią „Antradienio eksperimento“ dalyviai atliko prieš keletą savaičių, o praeitos savaitės temą kol kas pasiliksiu ateičiai.

Kaip viename savo straipsnių rašo lingvistė Asifa Majid, kalbant apie kūno dalių išskyrimą ir įvardijimą, lingvistikoje, antropologijoje ir psichologijoje dominuoja pozicija, kad kūno dalių kategorizavimas remiasi rega aptinkamais kūno tolydumo pertrūkiais (discontinuities). Omenyje turimas gana paprastas dalykas. Aiškiausias (bet ne vienintelis) tokių netolydumų pavyzdys būtų sąnariai. Pavyzdžiui, delnas vizualiai yra toks vientisas ir tolydus blynas, o štai pirštai yra tarsi prielipai ant to blyno, sujungti su delnu sąnariu.

Kūno dalių kategorizavimas yra atskiras bendresnio visumos skirstymo į dalis atvejis. Paprastai visumą skirstant į dalis taikomi du principai. Pirma, dalis atskiria tolydumo pertrūkiai. Antra, mažesnės dalys dalių hierarchijoje užima žemesnę padėtį.

Grįžtant prie kūno, dominuojanti teorinė pozicija (kurios klasikiniai atstovai būtų, pavyzdžiui, Elaine Anderson ar Cecilis Brownas) tvirtina, kad bent jau aukščiausiose hierarchinėse pakopose galime tikėtis kalbinių universalijų. Antai, kiekviena kalba turėtų turėti žodį kūnui. Taip pat kiekviena kalba turėtų turėti žodžius galvai, rankoms, kojoms ir – apie tai ir šis tyrimas – tam, ką anglų kalbos žodynai vadina trunk, o lietuvių kalbos žodynai – liemeniu. Žemesnėse pakopose jau galima tikėtis variacijų. Viena kalba turės atskirus žodžius blauzdai ir šlauniai, o kita gali ir neturėti.

Tyrimą daryti paskatino tai, kad, atrodo, yra didelis pertūkis tarp žodynų ir kasdienės vartosenos. Štai, Lietuvių kalbos žodynas (lkz.lt) pirmą žodžio ‘liemuo’ reikšmę pateikia tokią: „kūno dalis nuo kaklo iki kojų“. O štai kasdienoje liemeniu paprastai vadinama tai, kas žodyne vadinama juosmeniu ar pusiauju – pati siauriausia žodyninio liemens vieta. Lietuvių kalbos žodynas tokios reikšmės apskritai nepateikia.

Kad būtų aiškiau, toliau rašysiu LIEMUO tada, kai norėsiu nurodyti į kūno dalį, kurią žodynai vadina liemeniu, o anglų kalba – trunk.

Tad čia šiokia tokia komplikacija. Dominuojanti pažiūra lingvistikoje sako, kad kiekvienoje kalboje turi būti aktyviai vartojamas žodis LIEMENIUI įvardinti, bet štai kasdienė vartosena lyg kužda, kad žodis ‘liemuo’ paprastai įvardina ne LIEMENĮ, o tik siauriausią LIEMENS vietą – juosmenį. Panašu, kažkada LIEMUO buvo vadinamas liemeniu, o dabar – nebe. Tad kaip dabar kompetentingi kalbos vartotojai vadina LIEMENĮ?

Bandydamas šitai išsiaiškinti pateikiau „Antradienio eksperimento“ dalyviams štai tokį paveikslėlį ir užduotį:

Matote atvaizduotą stilizuotą žmogaus kūną.

Jūsų užduotis – įvardinti pilka spalva nuspalvintą kūno dalį.

Prašau įrašyti pirmą į galvą atėjusį paryškintos kūno dalies pavadinimą.

Viso atsakė 239 dalyviai ir atsakymai gauti tokie:

Torsas: 90 (37,7 %)
Kūnas: 38 (15,9 %)
Pilvas: 29 (12,1 %)
Korpusas: 21 (8,8 %)
Liemuo: 20 (8,4 %)
Krūtinė: 7 (2,9 %)

Likę 34 dalyviai (14,2 %) pateikė dar 30 variantų, kurie beveik visi buvo pavartoti tik po vieną kartą.

Galima pasakyti keletą dalykų. Pirma, LIEMENIUI įvardinti žodis ‘liemuo’ beveik ne(be)vartojamas. Panašu, jis pakeitė savo reikšmę. [Kiek anksčiau esu daręs štai tokią užduotį: paprašiau tyrimo dalyvių nuspalvinti lape pavaizduotos žmogaus figūros liemenį. Absoliuti dauguma spalvino siaurą ar apysiaurę juosmens zoną ir beveik niekas nespalvino viso LIEMENS.]

Antra, joks kitas žodis dar tvirtai neužėmė jo vietos (priminsiu, pradžioje aptartos pozicijos numatytų, kad toks žodis turėtų būti kiekvienoje kalboje), bet panašu, kad tą pradeda daryti pasiskolintas žodis ‘torsas’, kurį jau dabar pasitelkė daugiau nei trečdalis dalyvių.

Apibendrinant, visai galimas daiktas, kad gyvename labai įdomiu lietuvių kalbos raidos laikotarpiu, kai labai svarbią funkciją (LIEMENS įvardijimo – o tai, anot pradžioje pristatomų pozicijų, turėtų būti kalbinė universalija, būdinga visoms pasaulio kalboms) turėjęs žodis ‘liemuo’ tą funkciją prarado ir dabar ją perimti bando kitas žodis (‘torsas’).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *